Ehdolla Vihreiden ehdokkaaksi eduskuntavaaleihin

Olen ehdolla Helsingin Vihreiden neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä eduskuntavaaliehdokkaista (30.5.-13.6.2014), koska haluan päästä eduskuntaan rakentamaan oikeudenmukaista, tasa-arvoista, antirasistista, ympäristöstä ja ihmisistä välittävää Suomea.

Lähdin aikoinaan mukaan Vihreisiin, koska politiikan maailma näyttäytyi harmaiden keski-ikäisten miesten maailmalta, vaikka päätökset joita tehdään, koskettavat meitä kaikkia – meidän tulevaisuuttamme. Enkä ollut vakuuttunut siitä, että päätökset vievät meitä oikeaan suuntaan. Katse on suunnattava tulevaisuuteen ja päätöksiä on tehtävä pitkä aikaväli mielessä. Politiikkaa pitää myös tehdä entistä avoimemmin. Vastuunkannon täytyy tarkoittaa sitä, että päätösten taustat avataan. Mieluiten tietysti niin, että keskustelua käydään avoimesti jo ennen lopullista päätöstä.

Lähdin mukaan myös siksi, että tunsin itseni kuluttajana voimattomaksi markkinavoimien edessä. Tajusin kaupan hyllyjen välissä, että ei ole oikein, että minun pitää tietää mikä tuote on tuotettu reilusti, vaan täytyy olla niin, että rajoitukset, lait ja säädökset ovat sellaisella tasolla, että kuluttaja voi huoletta valita hyvien vaihtoehtojen väliltä.

Itselleni tärkeimpiä teemoja politiikassa on tasa-arvopolitiikka. Tarkoitan sillä niin sukupuolten välistä tasa-arvoa, kuin erilaisten ihmisten välistä tasa-arvoa. Elämme maailmassa joka ei kohtele samalla tavalla kaikkia: miehiä, naisia, nuoria, vanhoja, köyhiä, rikkaita tai muutenkaan huomioi erilaisuutta. Päätöksiä tehdään uein liian tiukan normin perusteella erilaiset vähemmistöt unohtaen. Oikeudenmukaisuus on sana johon uskon vahvasti ja sen pitäisi olla politiikassa yksi ohjaavimmista arvoista.

Uskon myös yhteiskuntaan joka auttaa heikoimpiaan eikä polje jalkoihinsa niitä joilla ei ole omaa ääntä tai edustajaa. Yhteiskuntaa on rakennettava heikoimpien ehdoilla ja apua tarjoten. Kovassa talouspaineessa nämä arvot mitataan ja itse en ole valmis tinkimään varsinkaan lapsista ja nuorista. Ennaltaehkäisevillä toimilla ja varhaisella tuella pystyisimme auttamaan apua tarvitsevia perheitä vielä kun asioille on pienellä avulla tehtävissä jotain. Jos esimerkiksi lastensuojelussa painopistettä siirrettäisiin ennakointiin ja perheiden varhaiseen tukeen, säästäisimme ihmiselämiä ja puhdasta rahaa. Tästä Imatran malli on oiva esimerkki. Tarvitaan rohkeutta tehdä tämä painopisteen siirto, mutta se kannattaa.

Me elämme velaksi planeetallemme, mutta tilanne ei voi jatkua näin. Ilmastonmuutos ja ylikulutus eli se, että käytämme luonnonvaroja enemmän, kuin maapallon kantokyky kestää, ovat suuria ongelmia jotka on otettava vakavissaan ja ryhdyttävä töihin niiden estämiseksi. Jos jatkamme näin, meillä ei pian ole paikkaa jossa elää. Meidän on huolehdittava tästä maapallosta, sillä meillä ei ole muutakaan. On kestämätöntä asettaa talouskasvu maapallon hyvinvoinnin edelle.

Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan, mutta se muuttuu myös jatkuvasti. Arvot ohjaavat päätöksiä, vaikka kuinka pyrkisimme kuuntelemaan asiantuntijoita ja tutkimuksia. Siksi arvoilla on merkitystä nimenomaan politiikassa. Kannattaa valita edustajakseen ihminen jolla oikeat arvot, viisautta ja sydän paikallaan. Kannattaa valita minut. Minusta voit lukea lisää täältä.