Perheiden tukeminen ja varhainen tuki

Puoluevaltuuskunta 29.9.2012 Hämeenlinnassa

Kirjoitan aiheesta josta olen kirjoittanut aiemminkin ja josta taatusti kirjoitan myös jatkossa. Tämä kirjoitukseni pohjautuu puoluevaltuuskunnassa pitämääni puheeseen 29.9.2012. Valmista puhetta en ikävä kyllä voi tähän sellaisenaan laittaa, sillä pidin puheeni ranskalaisten viivojen pohjalta.

Rakkaat puoluevaltuuskuntalaiset,

Haluan puhua täällä asiasta joka on edellisissä puheenvuoroissakin noussut esiin. Haluan puhua varhaisesta tuesta, perheiden tukemisesta ja päiväkotien ja koulujen osuudesta varhaisen tuen piiriin ohjaamiseen. Ensin haluan kiittää Ville Niinistöä siitä, että hän uskalsi ehdottaa normitusta oppilashuoltoon. Se on yksi askel oikeaan suuntaan, mutta vasta yksi askel.

Meidän on tunnustettava opettajien ja päivähoitohenkilökunnan mahdollisuus huomata perheiden erilaiset tilanteet. He ovat niitä henkilöitä jotka tapaavat perheitä lähes päivittäin ja voivat nähdä lasten oireilevan. Koulut ja päiväkodit ovat niitä paikkoja joissa asioihin voidaan puuttua hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämänkin takia ryhmäkoot on pidettävä pieninä.

Ikävä kyllä tilanne on esimerkiksi Helsingissä tällä hetkellä sellainen, että päiväkodissa työskentelevät aikuiset voivat miltei sormella osoittaa ne lapset joiden he epäilevät menestyvän elämässä huonosti tai syrjäytyvän. Lasten oireilu kyllä osoittaa ne perheet jotka voivat huonosti ja tarvitsisivat apua ja tukea. Tilanteesta tekee ikävän se, että he näkevät kyllä missä perheissä lapset voivat huonosti ja voivat jopa ohjata perheet oikeaan suuntaan tukea saamaan, mutta lastensuojelun riittämättömät resurssit ovat Helsingissä sellaiset, että läheskään kaikki näistä lapsista ja perheistä eivät saa riittävästi tukea.

Toivon myös, että perheitä tuetaan kokonaisvaltaisesti. Opettaja koulussa saattaa huomata oireilevan lapsen, mutta jos alamme hoitaa vain lasta, menemme metsään. Usein lapsi oireilee jostain syystä ja se syy saattaa olla esimerkiksi vanhemman alkoholiongelma. Tällöin on väärin hoitaa vain lasta ja tämän oireita ja jättää varsinainen alkoholiongelma hoitamatta.

Paljon on puhuttu varhaisesta tuesta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Meillä onkin paljon hyviä keinoja tukea perheitä: kotiapu, monialainen yhteistyö, työelämän joustaminen jotta vanhemmat jaksavat yhteiskunnan vaatimukset tai oppilashuolto. Me tiedämme kyllä mitä tehdä. Nyt tarvitaan rohkeutta siirtää painopiste varhaiseen tukeen.